NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 1/3

01/03/2018

Cập nhật định kỳ cho hệ thống và tăng thêm tính thú vị cho hành trình chinh phục Lục địa MU LEGEND VN, BĐH thông báo bảo trì và cập nhật sự kiện.

- Thời gian: Bắt đầu từ 15h00 đến 17h00 ngày 1/3/2018. (Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc trễ hơn dự kiến)

- Nội dung:  

+ Điều chỉnh EXP Level 1 - 400: Tăng 100% EXP cơ bản.
+ Điều chỉnh EXP Level 401 - 500: Tăng 50% EXP cơ bản.
+ Đóng chức năng mua lại khi bán đồ vào Cửa Hàng.
+ Bổ sung thêm trang sức excellent 3 dòng ở Boss: Kundun & Medusa


Chúc các 
Mutizen có những giây phút vui vẻ khi trải nghiệm MU LEGEND VN.