HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

10/11/2017

Chào các bạn!

Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến các bạn những bài hướng dẫn dành cho các tân thủ mới tham gia trải nghiệm chiến đấu ở Lục địa MU LEGEND VN:

- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỈ LỆNH TĂNG ĐIỂM CƠ BẢN : http://mulegend.com.vn/tin-tuc/huong-dan-su-dung-chi-lenh-tang-diem-co-ban.html

- HƯỚNG DẪN CÁCH TÌM CÁC LOẠI NGỌC (GEM) : http://mulegend.com.vn/tin-tuc/huong-dan-cach-tim-cac-loai-ngoc-gem-trong-mu.html

-  HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO CÁNH TỪ CẤP 1 ĐẾN CẤP 4 : http://mulegend.com.vn/tin-tuc/huong-dan-che-tao-canh-tu-cap-1-den-cap-4.html

- HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC TĂNG LỰC CHIẾN : http://mulegend.com.vn/tin-tuc/huong-dan-cac-buoc-tang-luc-chien-cho-nguoi-choi-moi.html

- HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐIỂM RUUD : http://mulegend.com.vn/tin-tuc/huong-dan-tinh-nang-va-cach-su-dung-diem-ruud.html

- HƯỚNG DẪN CÀY CẤP CHO NGƯỜI CHƠI MỚI : http://mulegend.com.vn/tin-tuc/huong-dan-cay-cap-cho-nguoi-choi-moi.html
 
- HƯỚNG DẪN PENTAGRAM - SÁCH THUỘC TÍNH : http://mulegend.com.vn/tin-tuc/huong-dan-pentagram-sach-thuoc-tinh.html
 
- HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO VÀ NÂNG CẤP SÓI TINH : http://mulegend.com.vn/tin-tuc/huong-dan-che-tao-va-nang-cap-soi-tinh.html
 
- HƯỚNG DẪN TẠO QUẠ TINMH VÀ CHIẾN MÃ CHO DARK LORD : http://mulegend.com.vn/tin-tuc/huong-dan-tao-qua-tinh-va-chien-ma-cho-dark-lord.html
 
- HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP ITEM TỪ CẤP 1 ĐẾN CẤP 15 : http://mulegend.com.vn/tin-tuc/huong-dan-nang-cap-item-tu-lv-1-den-lv-15.html