[Hướng Dẫn] Tính Năng "Last man standing"

25/01/2018

I. Điều kiện tham gia: 

- Tất cả nhân vât.
- Tối thiểu có 5 nhân vật đăng ký , hoạt động mới diễn ra! Tối đa 50  nhân vật.
- Hoạt động diễn ra ở : Lorencia , Kênh 1.

II. Thời gian: 

- Đăng ký tại NPC : sứ giả Event PVP King Class  --- (145/140) Lorencia.

- Thời gian event: 11h30, 15h30, 19h30, 21h30.
- Thời gian đăng ký: 5 phút.
Thời gian pvp trong map hoạt động: 10 phút.


III. Nội dung hoạt động

Hết thời gian đăng ký, các nhân vật đăng ký thành công (đủ số nhân vật yêu cầu) sẽ được hệ thống chuyển đến map pvp (sau 1 phút)

Đăng ký thành công

Hoạt động bắt đầu


 

Các nhân vật có được 3 mạng hồi sinh . Sau khi nhân vật chết sẽ mất 1 lần hồi sinh.
Các nhân vật không thể party với nhau trong map này.


Mục tiêu là tiêu diệt tất cả các nhân vật tham gia trong map.
Nhân vật sống sót cuối cùng là người chiến thắng.IV. Phần thưởng

- Nhân vật sống sót cuối cùng sẽ nhận được ngẫu nhiên phần thưởng.

 

Ngọc (Bless, Soul, Chaos, Life, Creation)

Đồ thần cấp 3

Vũ khí thần cấp 4

Đá thuộc tính x 5

Khuôn cấp 1 x 5

Mithril x 5